***จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
ฉบับพิเศษ เล่ม ๕


ผัวไม่พอใจเมียทำบุญ

ผู้ถาม สามีภรรยาคู่หนึ่ง.....
หลวงพ่อ สามี แปลว่าอะไร...?
ผู้ถาม แปลง่ายๆ ว่าผัวก็แล้วกัน
หลวงพ่อ สามีแปลว่าผัวไม่ถูก แปลว่าเจ้าของ ถ้าผัว ศัพท์บาลี เขาว่า "ปติ" เอ้า...ว่าต่อไป
ผู้ถาม เมียก็ทำบุญใส่บาตร สามีก็บอกกับลูกว่า "แม่เอ็งจะบ้าแล้ว" เมียได้ยินไม่สบอารมณ์แต่ว่าทำเรื่อยๆ ไปจนกระทั่งได้ข่าวคราวหลวงพ่อว่ามาสายลม ถ้าบอกสามีตรงๆ ก็บอกไม่ได้ สามีจะต้องโกรธและจะต้องด่า จะต้องโกหกว่าไปธุระ แล้วก็เอาเสื้อผ้าดีๆ ไว่ข้างล่าง ไอ้สิ่งไม่ดีไว้ข้างบน แล้วก็มาทำบุญกับหลวงพ่อ อย่างนี้จะได้บุญไหมค่ะ...?
หลวงพ่อ ก็ได้มาก..เพราะเขาต่อสู้อุปสรรคอย่างหนัก กำลังใจสูงมาก ถ้ากำลังใจไม่หนักแน่นจริงๆ มาไม่ได้ อย่างนี้ ถือว่าเป็น "วิริยะบารมี" ไงล่ะ
ผู้ถาม แล้วหลวงพ่อพอจะรู้ไหมคะว่า...คนนั้นคือใคร?
หลวงพ่อ (หัวเราะ) ถามเสียแทบตายไอ้ขี้หมา...นึกว่าพระแก่ไม่รู้ อันนี้มันเข้าในอิทธิบาทขอ้ที่ ๒ คือ วิริยะ พระพุทธเจ้าบอกว่า "ถ้าอิทธิบาท ๔ มีครบถ้วนแกบุคคลใด ปราถนานิพพานก็ได้ ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ ปราถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ หรือปราถนาเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ อิทธิบาท ๔ คือ
๑ . ฉันทะ มีความพอใจ นี่เขามีความพอใจในการทำบุญ

. วิริยะ การทำบุญหรือทำงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรค์ ต้องมีความเพียรต่อสู้ นี่เขาเก่งนะ

. จิตตะ เอาใจจดจ่อในการทำบุญทำกุศล ตั้งใจแท้

. วิมังสา ต้องมีปัญญา จึงมีวิริยะ จึงมีความพอใจ การหลีกเลี่ยงออกมาแบบนั้น เพื่อไม่ให้กลุ้ม บอกไปว่าธุระ คำว่าธุระ มันไม่มีการจำกัด ของที่แต่งตัวดีหน่อยก็ซ่อนไว้ ถ้าคนไม่มีปัญญาทำไม่ได้ และไม่มีความเพียรจริงๆ ทำไม่ได้ ไอ้นี่อานิสงส์สูงมาก กำลังใจสูงมากนะ