โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
รางวัลการแข่งขันต่างๆ /ใบประกาศเกียรติคุณ

นายวุฒิพงษ์ เกี๊ยะเปิง นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๔ โีรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณความดี จากสำนักงานวัฒนธรรมวังหวัดอุทัยธานีตามโครงการ "เมืองไทยเมืองคนดี" โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตุลาคม ๒๕๔๙

 


"ขอขอบคุณญาติโยมและลูกหลาน ที่เมตตาสงเคราะห์ช่วยการศึกษาของเด็ก คือช่วยฉันเอง....ช่วยเด็กก็คือช่วยฉัน"
(หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๓ หน้า ๒๖)

[ Top ]