สถานที่ฝึกมโนมยิทธิ

** สถานที่ฝึกมโนมยิทธิฯ ในประเทศไทย(เรียงตามอักษร) **
กรุงเทพฯ - บ้านสายลม เลขที่ 9 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 271-3868 , (02) 272-6759

- บางโพ อยู่ข้างโรงพยาบาลบางโพ ฝึกทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือน กรุงเทพฯ โทร.02-912-9031

- หมู่บ้านสีวลี รังสิต(สี่มุมเมือง) เลขที่ 600/1404 ซอย 6/5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 โทร.02-992-3023 เปิดรับแขก 08.30-16.30 น. วันศุกร์ 1-9

กาญจนบุรี - จุฬามณีสถานปฏิบัติธรรม 185 หมู่ 7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1160 โทร.01-455-3411 โดย คุณป้านิภา คงสุข

- บ้าน พ.อ.นายแพทย์นพพร กลั่นสุภา บ้านหลังที่3 ซอย 3 ค่ายสุรสีห์ ถ.กาญจนบุรี-บ่อพลอย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-589233ถึง5 ต่อ1295 ฝึกทุกต้นเดือน

ฉะเชิงเทรา - อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร (บ้านก๋ง) ผู้บริหาร รร. ประสาทวิทยา 57 หมู่ 1 ต. เทพราช ปณช คลองสวน จ. ฉะเชิงเทรา โทร. (038) 595-201 , (01) 841-3932 ฝึกทุก ๆ วันพุธ
ชลบุรี - คุณ สุพรรษา แก้วฝ่ายนอก บ้านเทพสถิต หมู่บ้านปราถนา 3 บ้านเลขที่ 100/236 ซอย2 ถนนอ่างศิลา ต. สะเหม็ด อ.เมือง จ. ชลบุรี โทร. (038) 765-204 , (01) 507-0908

- ท่านจัน วัดทรงเมตตาอยู่ระหว่างเส้นทางจากพัทยาใต้ไปสัตหีบใช้เวลาประมาณ 15 นาที

เชียงราย - พระอาจารย์ สมบูรณ์ วัดเนินพระมาลัย ถนนสาย 1 ก่อนถึงแม่จัน เชียงราย

- นายแพทย์ วิทวัส สิทธิชรพงษ์ อ. เมือง เชียงราย โทร. 01- 322-4170

เชียงใหม่

- คุณจารุณี แสงเดชา หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-274-484

- แม่ชีเปรมจิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 01-594-9265

- วัดโขงขาว มีพระครูปิยะรัตนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส อ.หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

นครราชสีมา - สำนักส่งเสริมปฏิบัติธรรม ศิษย์พระราชพรหมยาน (คุณแม่ชีประทุม โชติอนันต์) อ.ปากช่อง ต.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา ดังนี้

การฝึกจะมีประจำทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ในพระมหาวิหารโคตรเศรษฐี มีครูฝึกประจำ 2 ท่าน คือ แม่ชีสมพร และอาจารย์ทิพมาศ สอบถามรายละเอียด ติดต่อโดยตรงที่ คุณอิ๊ด สำนักส่งเสริมปฏิบัติธรรม ศิษย์พระราชพรหมยาน (คุณแม่ชีประทุม โชติอนันต์) อ.ปากช่อง

โทร. 0-1906-9140

- บ้านปัญญาคุณ อาจารย์ ณัฐ ธรรมคุณาพร 160 ถนนเทศบาล 10 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทร.044-461-729 ฝึก 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน

ประจวบคีรีขันธ์ - วัดพุทธไชโย มีพระครูปลัดนิภัทร อคัคธัมโม เป็นเจ้าอาวาส ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-513-519 ฝึกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
พังงา - พ.ต.ต. สันติรักษ์ สันติพูน สภ.อ. เมือง พังงา อ. เมือง จ.พังงา 82000 โทร. (01) 476-3880
พะเยา - คุณสุวัตร์ เลิศชยันตี บ้านแสงธรรมชาติ หมู่บ้านต๋อม ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 50000 โทร.01-7967141
เพชรบูรณ์ - อ.สถาพร มงคลวัจน์ 78/5 ถ.พิทักษ์บำรุง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร056-709114

- คุณสิทธิชัย นุชัยเหล็ก หมู่บ้านบุญประคอง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 โทร. (01) 8236473

ลำพูน - พระมหาสิงห์ วิสุทโธ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าไผ่ ถ.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทร 053-536137

- พระอนันต์ อานันโท วัดพระธาตุห้าดวง ถ.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทร 053-570244

- คุณภุชงค์ บุญยัง ป่าซาง จ. ลำพูน โทร. (053)522-032

ลำปาง - คุณวิโรจน์ พิทักษ์พาณิชกูล 167 ถนนรอบเวียง ต.หัวเขียว อ.เมือง จ.ลำปาง

โทร.054-226-419

ร้อยเอ็ด - พระมหาสิงห์ สุทธจิตโต วัดป่าโนเขาหลวง บ้านจาน ต. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด 45170 โทร.(01) 954-9839
สกลนคร - พันตรีนายแพทย์ ฉัตรมงคล คนขยัน รพ. ค่ายจิตรศิวลา สกลนคร โทร. (042) 730-318 , (01) 863-5604

- คุณสถาน เทพนานนท์ จ.สกลนครโทร042-730322

- คุณทรงพล กุลวงศ์ 250 ม.3 กกส้มโอ ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

สงขลา - พระครูโสภณ จริยานุกุล วัดโพธ์ปฐมวาส ถนนไทร้บุรี ต.บ่อยาง อ. เมือง จ.สงขลา 90000

โทร. (074) 326-011

- คุณปกรณ์ ชาติพันธ์ 33 ถนนรามัญ อ. เมือง จ. สงขลา โทร.(074) 04-732

- บ้าน คุณสมชาย ขวัญพิเชษฐ์สกุล (โกส้ม) บ้านเลขที่ 133/ 31 ถ. วิเชียรชม อ. เมือง จ. สงขลา

โทร. (074) 312-859 ฝึกทุกวันศุกร์

- คุณสุภิตา คานธี ร้านกฤษณา 126 ถ. เพชรคีรี ตลาดใหม่ จ. สงขลา 90000 โทร. (074) 317-250

- วัดชนะสงคราม มีพระมหาอำนวย ฐานวโร เป็นเจ้าอาวาส ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร. 074-424862 ฝึกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 1 ทุ่ม

- บ้าน ร.อ.วิวัฒน์ เรืองมณี บ้านเลขที่ 12 ซอย 15 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- โทร. 074-424862 ฝึกทุกวันถ้ามีคนติดต่อขอฝึก

- คุณสุภิตา คานธี ร้านกฤษณา 126 ถ.เพชรคีรี ตลาดใหม่ จ.สงขลา 90000 โทร. 074-311250

สมุทรปราการ - หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย(ปากน้ำ) เลขที่ 100/571 หมู่ 10 ซอย 35 ต.บางเมือง อ.บางเมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 02-703-0023(ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)
สมุทรสงคราม - วัดวชิรคาม อ.เมือง แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ติดต่อ คุณทิว ทัพทวี 09-528-1070
สระแก้ว - บ้านคุณทิพยา วิลาวัลย์ บ้านเลขที่ 470 หมู่ 1 อ. ตาพระยา จ.สระแก้ว โทร. 037-269055 (ฝึกที่บ้าน คุณสุชัย-คุณหัทยา พัฒนนิติศักดิ์ โทร.037-269044)
สระบุรี - วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) มีพระวินัยธรวัชรชัย อินทวังโส เป็นเจ้าอาวาส อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. 037-269044
อุทัยธานี - วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 056-511938,056-511391,056-511366ฝึกทุกวัน
*** สถานที่ฝึกมโนมยิทธิต่างประเทศ ***
สหรัฐอเมริกา
- เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ 10 South 308 Birnam Trail Hinsdale , Illinois 605211 U.S.A โทร. (630) 920-8428
เยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์
- Wat Thai Buddhistisches Zentrum NRNBERGRLAND e.v. Sie mensstr. 15 90459 Nurnberg Germang Tei. 0911/4328787 Handy 01-77-975-7718
*** ข้ลมูลสถานที่ฝึกมโนมยิทธิที่ปรากฏอยู่นี้ยังไม่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่
หากพบว่ามีสถานที่ที่ไหน "เพิ่มขึ้น" หรือว่า "ยกเลิกไปแล้ว" โปรดกรุณาแจ้งได้ที่ dannipparn@hotmail.com


VISITER