๑. พระพุทธรูปหยกขาว

 


๑. พระพุทธรูปหยกขาว วัดถ้ำเสือ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
พระพุทธรูปหยกขาว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากหินหยกสีขาว ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร เป็นพระพุทธรูปศิลปะ พม่าที่เก่าแก่องค์หนึ่ง ประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถวัดถ้ำเสือ พระพุทธรูปหยกขาว แกะสลักขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๖ นางสุนันทา หร่ำเดช เป็นผู้อันเชิญมาจากกรุงมันดะเล ประเทศพม่า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มีอายุเกือบสองร้อยปี

วัดถ้ำเสือสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘ หลังจากเดินทางแสวงหาสถานที่มาหลายแห่งทั่วภาคใต้ พบถ้ำเสือตั้งอยู่บนยอดเขามีภูเขาล้อมรอบ แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี บรรยากาศแวดล้อมเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม หลวงพ่อจำเนียรได้ซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมขยายให้กว้างขวาง สภาพวัดมีความเจริญมาก ปัจจุบันมีถนนลาดยางเข้าถึงวัด บันไดปูน ไฟฟ้าหอน้ำประปาฯลฯ ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนกชนทั่วประเทศ

มีปูชนียวัตถุและปูชนียสถานสำคัญต่างๆ ได้แก่ พระเจดีย์บนยอดเขาสูง พระอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานบนหอ ประชุม พระสีวลี พระโพธิสัตว์กวนอิม รอยพระพุทธบาทบนยอดเขา ซึ่งประกอบด้วยบันได ๑,๓๗๒ ขั้น และยังมีถ้ำต่างๆมากมายเช่น ถ้ำลูกธนู ถ้ำปลาไหล ถ้ำคนธรรพ์เป็นต้น