พระพุทธบาทน้ำพุ

วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรีประวัติพระพุทธบาทน้ำพุ(ยังไม่มี)

ตามทางถนนสาย ๑ (เส้นเดียวกับที่จะไปรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์)ทางเข้าวัดจะอยู่ห่างจากถนนสาย ๑ ประมาณ ๔
กิโลเมตร ตัววัดจะมีลักษณะพื้นที่ราบติดเชิงเขา รอยพระพุทธบาทจะอยู่ภายในมณฑปบริเวณป่าหลังวัดต้องขับรถขึ้นไป มณฑปมีลักษณะรกร้างไม่ค่อยมีผู้คนขึ้นมานมัสการเท่าไร

รอยพระพุทธบาทอยู่ใต้กระจกครอบเป็นรอยฯ ที่ไม่ใหญ่นัก
มณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจะอยู่บริเวณป่าหลังวัดบนเขา