รอยพระพุทธบาท วัดหนองบัว

รอยพระพุทธบาท วัดหนองบัว หมู่ที่ ๙ ต. นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

ประวัติการค้นพบพระพุทธบาท(ยังไม่มี)

โดยคุณอาของคุณนุ้ก(NOOKFUFU2)ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณเกือบ ๓๐ ปีได้สามีของตนได้อัญเชิญก้อนหินนี้มาจากเขา
ใหญ่ ซึ่งแต่เดิมเป็นรอยพระพุทธบาทนิ้วที่ชัดเจนมาก แต่มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีความเชื่อๆที่ผิดนำขวานไปทุบเอาเนื้อหินรอย
พระบาทไป สามีของตนเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงมีความคิดต้องการจะนำก้อนหินรอยพระพุทธบาทนี้ไปไว้ที่วัดเพื่อความปลอดภัย จึงมี
การอธิษฐานอัญเชิญรอยพระพุทธบาทไปไว้ที่วัดใกล้บ้านตน โดยการอธิษฐาน ว่าหากต้องการมาอยู่ที่วัดหนองบัว(วัดใกล้บ้านตน)
ขอให้ยก
ก้อนหินรอยพระพุทธบาทนี้ขึ้นได้โดยง่าย (ก่อนหน้านี้มีมาอธิษฐานยกกันหลาย คนแต่ว่ายกไม่ขึ้น) พอนำหินใส่รถบรรทุก
มาจอดหน้าวัดก็ยกหินลงไม่ได้เพราะหนักมากทำยังไงก็ไม่ขยับ จึงอธิษฐานแล้วนำสาญสิญจ์มาคลองรอบก้อนหิน แล้วกระตุกสาย
สิญจ์ ปรากฏว่าก้อนหินกลับขยับได้ทั้งที่สายสิญจ์เส้นเล็กนิดเดียว พอก้อนหินขยับจึงช่วยกันยกลงจากรถบรรทุกได้อย่างง่ายดาย

หลังจากยกมาได้แล้วก็นำมาไว้ที่วัดหนองบัว ก็ปรากฎว่าชาวบ้านบริเวณนั้นฝันเห็นเสือเจ(เสือไม่ทานเนื้อ) ๒ ตัวเดินปวน เปื้อน
บริเวณรอยพระพุทธบาทบ่อยๆ จึงได้มีการนำรูปปั้นเสื้อ ๒ ตัวมาไว้ข้างรอยพระพุทธบาท โดยคุณอาของคุณนุ้ก เองก็เล่าให้ฟัง
ว่าตนเอง ก็ฝันว่าเสือเจมาเดินเล่นที่บ้านบ่อยๆเช่นกัน

ป้ายทางเข้าวัด
บริเวณวัดหนองบัว
มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
ศาลฤๅษีข้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
ก้อนหินครอบรอยพระพุทธบาท
ก้อนหินรอยพระพุทธบาท
มีรูปปั้นเสือ ๒ ตัวหน้าก้อนหิน
เสื้อ ๒ ตัวนี้มักจะไปเข้าฝันชาวบ้านบริเวณนี้บ่อยๆ

บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หลังจากนั้นวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ทางคณะเวปแดนพระนิพพานจึงเดินทางไปยังรอยพระพุทธบาทแห่งนี้อีกครั้งเพื่อทำการบวงสรวงเปิดรอยพระพุทธบาท
โดยมีผู้ใหญ่สิทธิ์(ผู้ที่นำก้อนหินรอยพระพุทธบาทมา) มาร่วมด้วยและเล่ารายละเอียดการค้นพบเพิ่มเติม ขณะบวงสรวง
เปิดรอยพระพุทธบาทได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก และหลังจากนั้น
ไม่นาน ก็เกิดฝนตกห่าใหญ่เป็นเวลานานสร้างความชุ่มชื่น ไปทั่วบริเวณ

ขณะบวงสรวงเปิดรอยพระพุทธบาท
ผู้ใหญ่สิทธิ์เล่าการค้นพบและรายละเอียดเพิ่มเติม
ก้อนหินรอยพระพุทธบาท
ช่วยกันปิดทองด้วยความอิ่มเอิบใจ
พระอาทิตย์ทรงกลดก่อนจะเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน
พระอาทิตย์ทรงกลดเกิดขึ้นประมาณ ๑๕นาที

บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑