รอยพระพุทธบาทภาคอีสาน

นครราชสีมา(๓๑ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๒. อุทยานพระพุทธบาทป่าหิน บ.ถ้ำเต่า ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๓. พระพุทธบาทเขาสรรพยา (ถ้ำศรีวิไล) บ.หัวโกรก ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๔. พระพุทธบาทน้ำตกหินเพิง บ.คลองนอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๕. พระพุทธบาทเขาสีสด ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๖. วัดมอจะบก(เขาเหิบ) ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๗. แหล่งหินตัด อ. สีคิ้ว จ. นครศรีธรรมราช(อยู่ริมถนน)
๘. วัดวังกระสวย บ.วังกระสวย ต.กฤษรา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๙. วัดเขาพระนั่ง บ.ซับเจริญ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๑๐. วัดเสมาคีรีวนาราม ต.ลาดบัขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๑๑. สำนักสงฆ์ ถ้ำแม่กุหลาบ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
๑๒. วัดถ้ำจำปา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๑๓. พระพุทธบาทบ้านถ้ำมังกร ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๑๔. พระพุทธบาทวัดโกรกเดือนห้า บ.โกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
๑๕. พระพุทธบาทวัดเขาตะกรุดลัง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
๑๖. พระพุทธบาทที่พักสงฆ์เขาเทพบุตร ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
๑๗. พระพุทธบาทวัดป่าเชตวัน บ.โคก ต.สระแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
๑๘. พระพุทธบาทวัดภูวังทองศลาอาสน์ บ.ซับคุ้ม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
๑๙. พระพุทธบาทวัดเสาเดี่ยว(เขาภูหลวง) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
๒๐. พระพุทธบาทวัดซับยาง ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๑. พระพุทธบาทวัดป่ามหาวัน ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๒. พระพุทธบาทวัดเขาน้อยมูลบน บ.มูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๓. พระพุทธบาทจอมทอง บ.ตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๔. พระพุทธบาทวัดสุวรรณบรรพต(ถ้ำวัวแดง) บ.เฉลียงโคก ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๕. พระพุทธบาทวัดถ้ำเขาแกลบ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๖. พระพุทธบาทวัดป่าเขาคงคา บ.โนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๗. พระพุทธบาทสำนักสงฆ์ถ้ำพระ - เขาเต่า ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
๒๘. พระพุทธบาทวัดเขาชาด ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
๒๙. พระพุทธบาทวัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
๓๐. น้ำตกวะภูแก้ว บ.วะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
๓๑. พระพุทธบาท ๔ รอย หน้าปั้มน้ำมันพี.ที. (บ.คลังเจริญโคราช) ถ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ชัยภูมิ(๑๔ แห่ง)
๑. วัดเขาสระหงษ์ บ.นกเขาน้อย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๒. พระพุทธบาท ๔ รอยภูแฝด บ.ไทรงาม ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๓. ภูพระ (วัดศิลาอาสน์) บ.นาไก่เซา ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูม
๔. พระพุทธบาทเกือกแก้วสี่รอยเขายายหอม วัดพระพุทธบาท บ.พระพุทธบาท ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
๕. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
๖. พระพุทธบาทเขาแก้วพิศดาร(เขาน้อย) บ.ดงลาน ต. วะตะแบก จ.ชัยภูมิ
๗. วัดป่าภูเขาทอง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
๘. วัดป่ากุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
๙. พระพุทธบาทเขาบ้านทิกแล้ง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๑๐. พระพุทธบาทวัดหลักศิลา ต.หนองบัวบาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
๑๑. สำนักสงฆ์เขาวง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
๑๒. เขาพระบาท ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
๑๓. พระพุทธบาท, พระแท่นภูตะเภา บ.สามสวน ต.สามสวน จ.ชัยภูมิ
๑๔. พระพุทธบาทสวนป่าโพธิธรรม ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

บุรีรัมย์(๒ แห่ง)
๑. วัดเขารัตนธงชัย ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์
๒. วัดโคกมะม่วง(พระพุทธบาทอยู่ในป่า ต้องเข้าไปทางหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำผุด) ต.โคกม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

สุรินทร์(๒ แห่ง)
๑. พุทธอุทยานวัดเขาศาลา บ.จรัส ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
๒. วัดช้างหมอบ บ.ช้างหมอบ ต. แนงมุด อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์

ศรีสะเกษ(๕ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทภูสิงห์ สำนักสงฆ์ภูน้ำพุ ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
๒. วัดเขาพนมดงรัก บ. คูสี่แจ ต. ดงรัก อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ
๓. วัดพระพุทธบาท บ.เปือย ต.ส้มเป่อยใหญ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
๔. พระพุทธบาทผามออีแดง อ.กันทรลักษณ์(ตรงข้ามเขาพระวิหาร) จ.ศรีสะเกษ
๕. พระพุทธบาทผลาญดอนเตีย บ.โดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
๖. พระพุทธบาทผลาญจำปา บ.โดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
๗. ศูนย์วิปัสสนาพัฒนาคุณธรรม(สำนักสงฆ์วัดดอยเขาแก้วนอ) ต. รุง อ. กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี(๑๑ แห่ง)
๑. วัดภูเขาแก้ว (หน้าโบสถ์) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี(อัญเชิญมาจากปากเซ ฝั่งลาว)
๒. พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอย, พระพุทธบาทตากผ้า, แท่นพระพุทธเจ้านั่งภาวนา สำนักสงฆ์ภูผักแพว
........ บ.หนองแสง ต.ช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
๓. วัดป่าภูจ้อมก้อม ต.นากลางโพธิ์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
๔. วัดท่าล้ง บ.ท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
๕. พระพุทธบาท, รอยวางบาตร วัดบ้านขุมคำ บ.ขุมคำต.ขุมคำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
๖. พระพุทธบาทกลางลำน้ำเซ วัดป่าโนนสมบูรณ์ บ.โนนสมบูรณ์ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
๗. พระพุทธบาท ๔ รอยใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเซบาย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
๘. พระพุทธบาทวัดภูลำดวน ต.โคกสะอาด กิ่ง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
๙. พระพุทธบาทร่องมะโกรก บ.ท่าหลวง อ.ตระการพืช จ.อุบลราชธานี
๑๐. พระพุทธบาทข้างวัดภูผลาญสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
๑๑. ถ้ำเสือ บ้านนาเกษม ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ยโสธร(๒ แห่ง)
๑. รอยพระพุทธบาทขวา, รอยพระพุทธไสยาสน์, บ่อน้ำทิพย์ วัดเทวัญคีรี (ภูกอย) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
๒. พระพุทธบาทเกือกแก้วถ้ำเกีย วัดถ้ำสำเภาทอง บ.ไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

อำนาจเจริญ(๑ แห่ง)
๑. พุทธอุทยานดานพระบาท อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

มุกดาหาร(๑๑ แห่ง)
๑. ผาขาวภูค้อ วัดมะนาว ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
๒. วัดภูกำพร้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
๓. วัดดงหลวง บ.โพนสว่าง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
๔. พระพุทธบาทด่านไก่ขาว ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
๕. พระพุทธบาทธรรมอุทยานภูป่าไร่ บ.แก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
๖. วังพระพุทธบาทห้วยปุ่ง บ.แก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
๗. วัดภูพระบาทแก่นจันทร์ บ.หนองแวงน้อย ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
๘. พระพุทธบาท ๔ รอยวัดดานขุมคำ บ.ตาลใหม่ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
๙. วัดป่านาทามวนาวาส ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
๑๐. พระพุทธบาทห้วยหมากไฟ(อยู่ในลำห้วย) บ.หนองหอย ต.บางทรายใหญ่ จ.มุกดาหาร
๑๑. พระพุทธบาทลานสาวผ่อง(อยู่ในลำห้วย) บ.หนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด(๓ แห่ง)
๑. สำนักสฆห์รอยพระพุทธบาท บ.นาคำข่า ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
๒. น้ำตกตาดทิพย์ บ.ท่าสะอาด ต.ผาย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
๓. พระพุทธบาทอยู่กลางน้ำ, รอยนิ้วพระหัตถ์ในบ่อพันข้น ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

นครพนม(๑๔ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาทเวินปลา ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๒. พระพุทธบาทบ้านธาตุ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๓. พระแท่นที่พระทับนั่ง(หินกระโตก) บ.โพนแดง ตนาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
๔. วัดเวินพระบาทภูกระแต ต.นาควายราช อ.เมือง จ.นครพนม
๕. วัดเอราวัณพระพุทธบาท(ถ้ำช้าง) ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
๖. วัดป่าภูกำพร้า บ.ดงน้อย ต.พิมาณ อ.นาแก จ.นครพนม
๗. พระพุทธบาทบ้านต้อง อ.นาแก จ.นครพนม
๘. พระพุทธบาทบ้านนาโสก ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
๙. พระพุทธบาทน้ำตกตาดขาม อุทยานแห่งชาติภูลังกา ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม
๑๐. น้ำตกตาดโพธิ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา บ.นาโพธิ์ ต.ไผล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
๑๑. พระพุทธบาทสาละครึ(เป็นรอยก้าวเดิน) ยอดเขาภูลังกา บ.ทุ่งเจริญ ต.นางัว อ.บ้านแพง
๑๒. พระพุทธบาทแก่งกระเบา ต.โป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.นครพนม
๑๓. พระพุทธบาทบ้านคับพวง ต.น้ำเก่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๑๔. พระพุทธบาทบ้านแก่งโพธิ์ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สกลนคร(๔๘ แห่ง)
๑. พระพุทธบาท ๔ รอย พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
๒. วัดดานหินดำ ต.โนนวิเศษ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
๓. วัดเชิงดอยเทพรัตน์ฯ บ.ม่วง ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
๔. พระพุทธบาทน้ำตกคำหอม ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
๕. สำนักสงฆ์อุดมพร บ.น้อยทับม่วง อ.เมือง จ.สกลนคร
๖. พระพุทธบาทภูดานฮัง บ.หนองปลาดุก ต.พังขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร
๗. สำนักสงฆ์เขาดานถ้ำเสือ บ.หนองปลาดุก ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
๘. วัดผาบิ้ง บ.ประชาสุขสันต์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
๙ . พระพุทธบาทน้ำตกประชาสุขสันต์ บ. ประชาสุขสันต์ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
๑๐. พระพุทธบาทถ้ำเสรีไทย บ.ลาดกะเฌอ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
๑๑. พระพุทธบาทน้ำตกรากกะเฌอ อ.กุดบาท จ.สกลนคร
๑๒. พระพุทธบาทน้ำตกภูมะแงว บ.กุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
๑๓. ดานนกเขียน หลังวัดภูน้อย ต.โคกภู อ.กุดบาก จ.สกลนคร
๑๔. วัดบ้านหนองค้า บ.หนองค้า ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
๑๕. วัดท่าคูณคำวิปัสสนา ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
๑๖. พระพุทธบาทบ้านคำแหว บ.คำแหว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๗. วัดพระพุทธบาทภูน้อย (ถ้ำแม่ย่านาง) บ.นาสาวนาน ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๘. พระพุทธบาทภูผายล หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายล ที่ ๑
.........ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๑๙. พระพุทธบาท, พระพุทธหัตถ์ วัดบ้านน้อย บ.น้อย ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๐. อุทยานพระพุทธบาทเหล่าหลุบ บ.โคกกลาง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๑. พระพุทธบาทห้วยขอนผุ บ.โคกกลาง ต.จันเพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๒. วังพระพุทธบาทเล้าข้าว บ.โคกกลาง ต.จันเพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๓. พระพุทธบาทบ้านโคกกลาง ต.จันเพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๕. พระพุทธบาทผาพญาเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๖. พระพุทธบาทริมลำน้ำพุง อ.เต่างอย(เยื้องศาลพญาเต่างอย) จ.สกลนคร
๒๗. พระพุทธบาทถ้ำผาผึ้ง บ.ม่วงคำ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๘. พระพุทธบาทวัดถ้ำหินตาด บ.นาอ่าง ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๒๙. พระพุทธบาทวัดนาอ่าง(อ่างคำ) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๓๐. พระพุทธบาทภูดานหลวง บ.โนนเจริญ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
๓๑. พระพุทธบาทน้ำทิพย์ (พระพุทธบาท ๗ รอย,พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๒ รอย,พระแท่น ๒ ที่)
.......... ต.สร้างค้อ กิ่ง อ.ภูพาน จ.สกลนคร

๓๒. หน่วยพิทักษ์ป่าแก้งมดแดง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๓๓. พระพุทธบาทภูผายล บ.นาผา ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๓๔. รอยประทับนั่ง ๔ พระองค์ ถ้ำเสี่ยงของ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๓๕. วัดถ้ำสุทธิวราราม บ.ฮ่องสิม ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๓๖. พระพุทธบาทสำนักสงฆ์ดานน้ำพุ บ.น้ำพุ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
...... (เลยสำนักสงฆ์เข้าไปในไร่อ้อย มีน้ำผุดที่พระบาทเกือกแก้วด้วย)
๓๗. วัดบูรพาราม บ.ดอนแคน ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๓๘. พระพุทธบาทวัดถ้ำช้าง ต. โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๓๙. พระพุทธบาทดอนปู่ตา บ.คำเพิ่ม ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๔๐. พระพุทธบาทเกือกแก้วถ้ำปืม(สำนักสงฆ์ดวงแก้วมณีสีสัตนาค) อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๔๑. พระพุทธบาทน้ำทิพย์ศิลาราม ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๔๒. พระพุทธบาทน้ำตกห้วยยาง บ.โนนเจริญ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๔๓. พระพุทธบาทบ้านน้ำพุ บ.ซ่งน้ำพุ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว (มีสองแห่งอยู่ใกล้กันคือ ที่อยู่กลางทุ่งนา และอยู่ที่ศาลปู่ตา)
๔๔. พระพุทธบาทห้วยเรือ บ.น้ำพุ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
๔๕. พระพุทธบาทวัดพุทธโมกข์(วัดนาเดื่อ) อ.โพนนาแก้ว(อัญเชิญมาจากในป่าหลังวัด) จ.สกลนคร
๔๖. พระพุทธบาทวังสะโน บ. กลาง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
๔๗. สำนักสงฆ์ห้วยทราย ต.ห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
๔๘. พระพุทธบาทน้ำตกหลี่ผีและแก่งเต่าบ้า (อยู่กลางลำน้ำสงคราม) ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

หนองคาย(๑๙ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาท ต.พระบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๒. พระพุทธบาทกุญชร บ.ห้วยไฮ้ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๓. วัดสร้างฤๅษี บ.ศูนย์กลาง ต.ด่านศรีสุข อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๔. วัดพระพุทธบาทนาหงส์ บ.พระบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
๕. วัดพระพุทธบาทผาจ่อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
๖. พระพุทธหัตถ์คู่ถ้ำฝุ่น หน่วยพิทักษ์ผาถ้ำฝุ่น บ.ภูสวาท ต.หนองเดิ่น อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
๗. วัดถ้ำศรีวิไลย์ บ.โนนสว่าง ต.หนองแข็ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
๘. วัดถ้ำศรีธน (สว่างอารมณ์) ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย
๙. วัดถ้ำแคน ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
๑๐. พระพุทธบาทวัดหินแหบ บ.บัวโคก อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
๑๑. พระพุทธบาทวัดถ้ำศรีลาบำเพ็ญธรรม(ถ้ำฆ้อง) บ.นาสาร ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
๑๒. พระพุทธบาทน้ำตกกินรี อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
๑๓. พระพุทธบาทอ่างมโนราห์(มีขอบที่รอยทุกรอย) บ.นาอ่าง ตโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
๑๔. พระพุทธบาทหลังวัดภูถ้ำพระ(ภูวัว) บ.ถ้ำพระ ต.โสกก่าม จ.หนองคาย
๑๕. พระพุทธบาทน้ำตกเจ็ดสี(ห้วยกะอาม) บ.สีเขียว ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย
๑๖. พระพุทธวัดป่าดานเทพนิมิต ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
๑๗. พระพุทธบาทหลังวัดถ้ำจันทร์ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
๑๘. พระพุทธบาทดินบ้านนาโพธิ์(มีรอยกงจักรด้วย) บ.นาโพธิ์ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
๑๙. พระพุทธบาท ๔ รอยดานชมพูทอง บ.โนนจำปา อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

อุดรธานี(๙ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาทบัวบก ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๒. พระพุทธบาทภูผาแดง บ.นาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านฝือ จ.อุดรธานี
๓. วัดหนองด้วง บ.ใหม่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๔. วัดพระพุทธบาทบัวบาน ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๕. พระพุทธบาทหลังเต่า อุทยานภูพระบาท ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๖. พระพุทธบาทห้วยซีด ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๗. วัดพระพุทธบาทแม่แส ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
๘. วัดป่านฤนารอยพระพุทธบาท ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
๙. พระพุทธบาทถ้ำพรหมวิหาร บ.ห้วยยางคำ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

หนองบัวลำภู(๒ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาทภูเก้า บ.ดงบาก อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
๒. สำนักสงฆ์วรพจน์ปรีดา บ.ห้วยทราย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ขอนแก่น(๖ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาทภูพานคำ ต.พระบาท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
๒. วัดโคกหินลาด บ.หนองตับเต่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
๓. วัดพระพุทธบาทโพธาราม ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
๔. วัดพระพุทธบาทโนนคูณ ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
๕. พระพุทธบาทศรีสมบูรณ์ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
๖. พระพุทธบาทหินร่อง อ.โกสุมพิสัย จ.ขอนแก่น

กาฬสินธุ์(๒๓ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทคู่วัดนารถลฤทธิ์วนาราม บ.โพนสว่าง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๒. พระพุทธบาทภูกุ้มข้าว วัดป่าสักวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๓. วัดป่าถ้ำฤาษี บ.วังเวียง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
๔. พระพุทธบาท วัดภูน้อย บ.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
๕. พระพุทธบาทวัดวารีนุสรณ์ บ.ห้วยหินลาด ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
๖. พระพุทธบาทถ้ำบ่หลบ ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
๗. พระพุทธภูน้ำจั้น บ.ดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
๘. พระพุทธบาทภูแฝก อุทยานแห่งชาติภูแฝก บ.น้ำคำ ต.ภูแล่นช้าง อ.ภูแล่นช้าง จ.กาฬสินธุ์
๙. พระพุทธบาทอ่างหิน วนอุทยานภูแฝก บ.น้ำคำ ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
๑๐. สำนักสงฆ์ถ้ำมะเฟือง บ.โนนศิวิไล ต.กุดสิม อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
๑๑. พระพุทธบาทน้ำตกผาระแงง บ.ชาด ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
๑๒. พระพุทธบาทใต้สะพานแม่น้ำเซบาย บ.หนองเผือก อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
๑๓. พระพุทธบาทน้ำตกคำเตย ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
๑๔. พระพุทธบาทวัดวังคำ บ.นาวี ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
๑๕. พระพุทธบทน้ำตกตาดทอง ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
๑๖. วัดป่าศิลาอาส์นวนาราม ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
๑๗. พระพุทธบาทห้วยวังชุม(ข้างสวนอาหารริมธาร) บ.กุดตูม อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ์
๑๘. พระพุทธบาทุทธสถานภูปอ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๑๙. พระพุทธบาทดานเม็ก(มีรอยอักขระด้วย) บ.ดานเม็ก อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
๒๐. พระพุทธบาทวัดถ้ำเงิน(มีหลายรอย) บ.คำบก ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
๒๑. พระพุทธบาทห้วยสังเคียบ(ตาดน้ำย้อย) บ.เหล่าภูพานม.๔ ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
๒๒. พระพุทธบาทแก้งกะอาม บ. แก้งกะอาม ต.ผาเสด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
๒๓. ธุดงคสถานจ้อก้อ(อยู่บนเขา) บ.สร้างแก้วน้อย ต.สร้างค้อ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

เลย(๖ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน บ.แบ่น ต.บุฮุม อ.เชียงคาน จ.เลย
๒. พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

๓. พระพุทธบาทวังทอง(ภูลาดกั่ว) บ.วังลาน ต.ผานกเค้า อ.ผานกเค้า จ.เลย
๔. พระพุทธบาทใกล้นำตกหินสามชั้น อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
๕. ก้อนหิน ๔ ทิศ(พุทธบัลลังก์) ภูสันทราย อุทยานแห่งชาตินาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
๖. พระพุทธบ้านแสงพา(ใกล้พระธาตุดินแทน) ต.แสงพา อ.นาแห้ว จ.เลย

กลับหน้าแรก