รอยพระพุทธบาท วัดช้างหมอบ

รอยพระพุทธบาท วัดช้างหมอบ บ.ช้างหมอบ ต. แนงมุด อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ประวัติการค้นพบรอยพระพุทธบาท

หลวงพ่อพวนได้เล่าว่า ปกติในวันพระวันดีคืนดีจะมีแสงสีต่างๆ พุ่งขึ้นลอยวนบริเวณก้อนหินใหญ่ เป็นสีเขียวบ้าง ขาวบ้าง แดงบ้าง
เหลืองบ้างสลับกันไป ท่านจึงนั่งทางในดูจึงทราบว่าทรงตรงนั้นมีรอยพระพุทธบาทอยู่ แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของ
พระพุทธเจ้าพระองค์ไหน มีพระสงฆ์ในวัดองค์หนึ่งไม่เชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่จึงขึ้นไปนั่งบนก้อนหิน หลังจากนั้นไม่นานก็
มรณภาพไป หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่าต้นตะเคียนที่อยู่ใกล้ๆ ได้โคนลงมาทับหินแตกแยกออกจากกัน จึงได้ปรากฏเห็นรอย
พระพุทธบาทอยู่ข้างใต้หิน และในวันดีคืนดี หินที่โดนต้นตะเคียนทับก็ค่อยๆขยับแยกออกจากกัน ทำให้ปรากฏเห็นรอยพระพุทธ
บาทได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังเช่นทุกวันนี้

โดยหลวงพ่อพวนได้เล่าให้ฟังอีกว่ามีวันหนึ่งท่านได้เห็น พระปัจเจกพุทธเจ้าได้เสด็จมาให้เห็นด้วยกายเนื้อ ห่มจีวรสีออกแดงเข้ม แล้วบอกว่ารอยนั้นเป็นรอยพระพุทธบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้า

รอยพระพุทธบาทหันพระบาทไปทางทิศตะวันออก มีขนาดกว้าง 33 นิ้ว ความยาว 56 นิ้ว ค้นพบเมื่อประมาณ ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา

รอยพระพุทธบาทอยู่ระหว่างหิน ๒ ก้อนที่ขยับแยกออกจากกัน
ป้ายทางเข้าวัดช้างหมอบเลี้ยวขึ้นเขาไปทางขวา
มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
เจ้าอาวาสวัดช้างหมอบเมตตาเล่าเรื่องราวรอยพระพุทธบาท
ภายในมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทพระปัจเจกพุทธเจ้า
แท่นหินหน้ามณฑปที่ใช้เป็นที่วางเครื่องบวงสรวงรอยพระพุทธบาท
บ่อน้ำทิพย์อยู่ห่างจากมณฑปประมาณ ๑๐๐ เมตร
บ่อน้ำทิพย์แห้งไปได้ประมาณ ๒ - ๓ ปีแล้ว

 

พระแท่นเทศน์ธรรมมาส อยู่บริเวณหน้าอุโบสถ
แต่เดิมพระแท่นอยู่ในป่าใกล้ๆหลวงพ่อจึงให้ยกมาไว้หน้าอุโบสถ
พระแท่นขนาดใหญ่ยังไม่มีการตกแต่ง

 

รอยพระพุทธบาทที่เพิ่งค้นพบใหม่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ (โดยคุณลุงที่มาปฏิบัติธรรมในวัด)อยู่บริเวณหน้ามณฑป
ตอนที่มาพบครั้งแรกมีดินถมอยู่เต็ม
ช่วยกันทำความสะอาด
ทุกคนช่วยกันตักดินออกและหาน้ำมาล้างเพื่อให้เห็นชัดเจน
ตักดินออกหมด ๑รอยแล้ว เริ่มตักดินอีกรอยต่อที่อยู่ติดกัน
รอยพระพุทธบาทหันปลายเท้าไปทางทิศตะวันออก
คุณลุงคนท ี่๓ จากซ้าย ผู้พบรอยพระพุทธบาทรอยใหม่

 

หินช้างหมอบอยู่ริมถนน(เส้นทางที่มาวัด)ห่างจากวัด ๔๐๐ เมตร หัวช้างหันไปทางทิศที่มีรอยพระพุทธบาทอยู่
หัวช้างหันไปทางทิศที่มีรอยพระพุทธบาทวัดช้างหมอบอยู่
ศาลเจ้าพ่อช้างหมอบอยู่ด้านหลังหินช้างหมอบ

 


บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑