รอยพระพุทธบาทภาคเหนือ

อุทัยธานี(๓ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทวัดท่าซุง วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
๒. พระพุทธบาทเขาถ้ำประทุน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
๓. พระพุทธบาทเขาแหลม ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ตาก(๔ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทแก่งสร้อย(แก่งจ๋าง), รอยพระพุทธหัตถ์ วัดพระมหาธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
๒. พระพุทธบาทเขาหนาม ตำบลบ้านนา อำเภอสามงา จังหวัดตาก
๓. พระพุทธบาทเขาถ้ำ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
๔. พระพุทธบาทวัดดอยข่อยเขาแก้ว ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

เชียงราย(๑๔ แห่ง)
๑. วัดป่าดอยพระบาท(โป่งพระบาท) บ.โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
๒. พระพุทธบาทผาลาด(นางแล) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
๓. รอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผางาม หมู่ ๙ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ. เชียงราย **เพิ่งพบปี2551
๔. วัดพระพุทธบาทผาเรือ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๕. ถ้ำอาชาทอง (ดอยผาม้า) บ.แม่คำ ต.ศรีถ้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๖. จำพระบาท (ย่ำพระบาท) ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๗. พระพุทธบาทดอยทา บ.ทุ่งขันไชย ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย
๘. พระพุทธบาทดอยงาม (พระบาทผาตากผ้า) อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
๙. พระพุทธบาทสามหลุม, พระพุทธบาทตากผ้า, รอยประทับนั่งดอยงาม บ.ห้วยบง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
๑๐. พระพุทธบาทดอยตุง (ข้างองค์พระธาตุดอยตุง) อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
๑๑. วัดพระพุทธบาททุ่งก่อ ต.ทุ่งกอ อ.เวียงชีย จ.เชียงราย
๑๒. พระพุทธบาทดิน ๔ รอย เขาพญาพิภักดิ์(ดอยยาว) บ.พญาพิภักดิ์ ต.ยางฮวม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(ปัจจุบันชาวเขาทำลบเลือนไปเกือบหมดแล้ว)
๑๓. พระพุทธบาทผาลาด (ดอยเวียงแก้ว) บ.เวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๑๔. พระพุทธบาทผาช้าง (ระหว่างวัดหลวงกับวัดแก้ว) อ.เชียงของ
(ปัจจุบันจมอยู่ในแม่น้ำโขง ช่วงหน้าแล้งจึงจะมองเห็นก้อนหินพระบาทนี้)

เชียงใหม่(๓๗ แห่ง)
๑. วัดหัวฝาย บ.หัวฝาย ต.น้ำบ่อหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๒. พระพุทธบาทน้ำตกผาลาด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๓. วัดพระมหาธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๔. วัดพระพุทธบาทดอยตะเมาะ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๕. พระพุทธบาทผาจวาก บ.งิ้วสูง ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๖. พระพุทธบาทดอยต๊อก ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๗. วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.แม่สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๘. พระพุทธบาทถ้ำผาต๊ะ บ.แม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๙. วัดพระพุทธบาทข่วงเปา บ.บ้านห้วยไร่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๑๐. วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๑๑. พระพุทธบาทแก้วข้าวน้อย(พบใหม่ในป่า ๒ รอย) ใกล้วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๑๒. พระพุทธบาทรังรุ้ง บ.แม่ป่าไผ่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๑๓. พระพุทธบาทห้วยหินดำ บ.ห้วยน้ำดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๑๔. พระพุทธบาท บ.ห้วยน้ำดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๑๕. วัดพระพุทธบาทคู่ยั้งหวีด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
๑๖. วัดพระพุทธบาทล้องอ้อ บ.ทุ่งอ้อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
๑๗. พระพุทธบาทคู่แม่ลายดวงจันทร์ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๑๘. วัดพระพุทธบาทหัวเสือ(ดอนกลาง) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๑๙. พระพุทธบาทบ้านสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๒๐. วัดพุทธนิมิต(ห้วยอี่ลิง) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๒๑. วัดพระพุทธบาทสองรอย(วัดด้าง) อ.จอมทอง (สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับยืนบิณฑบาต) จ.เชียงใหม่
๒๒. พระพุทธบาทท่าผา วัดพระบาทท่าผา บ.ป่าหนาด ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๓. พระพุทธบาททุ่งยาว บ.ทุ่งยาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๔. พระพุทธบาทเกือกแก้วแม่ปาน บ. แม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๕. วัดพระพุทธบาทอุดม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๒๖. พระพุทธบาทคู่แม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๒๗. รอยพระกร, รอยประทับนั่ง วัดถ้ำดอกคำ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๒๘. พระพุทธบาทแก่งหิน, แท่นประทับนั่ง ดอยพระเจ้า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๒๙. วัดพระพุทธบาทตีนนก ต.หนองหย่าง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๐. วัดดอยปล่อยนก บ.ห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๑. วัดพระบาทปางแฟน ม.๕ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๒. พระพุทธบาทบ้านแม่ป๊อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
๓๓. พระพุทธบาทป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
๓๔. พระพุทธหัตถ์ ผาต๊ะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
๓๕. พระพุทธบาทดอยหมด (วัดวิมุตติการาม) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
๓๖. วัดดอยแท่นพระ (แท่นประทับฉันภัตตาหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๓๗. พระพุทธบาทบ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน(๑๑ แห่ง)
๑. พระพุทธหัตถ์, พระพุทธบาทคู่ห้วยไร่ เข้าทางสำนักงานป่าไม้แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
๒. วัดพระธาตุจอมมอญ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
๓. พระพุทธบาท ๔ รอย ถ้ำพระเจ้า(เมืองยวม) บ.แม่ต๊อบเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
๔. พระพุทธบาทแม่ลาน้อย (บนถ้ำแม่หุ - ถ้ำแก้ว)
๕. สำนักสงฆ์พระพุทธบาทห้วยผึ้ง บ.ห้วยผึ้ง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
๖. พระพุทธบาท ๔ รอย, พุทธบัลลังก์ ๔ รอย ดอยพระบาท สำนักสงส์ฝ่าบาท อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
๗. พระพุทธหัตถ์, พระพุทธบาทคู่ ถ้ำจักต่อ ดอยส่างหลง บ.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
๘. พระพุทธบาทป่าปุ๊ บ.ป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง (อยู่ข้างถนน)
๙. วัดรอยพระพุทธบาท บ.เวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
๑๐. พระพุทธบาทบ้านป่ายางมูเซอ บ.ป่ายาง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
๑๑. พระพุทธบาทเมืองแปง ต.เมือง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

น่าน(๗ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทท่าอาบน้ำ บ.ดอยสบเปือ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
๒. พระพุทธบาทผ้าขาว บ.เหล่า ซอย ๓ ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
๓. พระพุทธบาท ๔ รอยผาม่าน (ผาแดง) บ.ตี๊ด ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
๔. ภูพระพุทธบาท บ.พรหม ต.พรหม อ.เชียงกลาง จ.น่าน
๕. พระพุทธบาทบนเขาภูลังกา ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
๖. พระพุทธบาทบ้านนากอก ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
๗. พระพุทธบาทวัดบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ(อัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในอำเภอบ่อเกลือ)

พะเยา(๖ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทดอยหนอก ต.แม่ต๋อมใน อ.เมือง จ.พะเยา
๒. วัดพระธาตุจอมทอง ถ.จอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย)
๓. พระพุทธบาท, แท่นประทับนั่งเชียงม่วน พุทธสถานรอยพระพุทธบาท ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
๔. พระพุทธบาทสี่รอยเขาถ้ำกระดูก ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
๕. พระพุทธบาทบ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
๖. พระพุทธบาทวัดพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
๗. พระพุทธบาทวัดหัวทุ่ง บ.หัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

แพร่(๔ แห่ง)
๑. วัดดงลาน ต.บ้านปืน อ.ลอง จ.แพร่
๒. รอยวางบาตร, พระพุทธบาท, พระพุทธบัลลังก์ บนดอนผาด่าน(ดอยวางบาตร หรือดอยปูกวาง)บ.แม่ลั๊วยะ ต.ป่าแดง
อ. เมือง จ.แพร่
๓. วัดพระธาตุจอมแจ้ง บ.ต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น, พระบรมธาตุหัวแม่มือซ้าย)
. วัดพระธาตุช่อแฮ บ.มุ้ง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อศอกเบื้องซ้าย)

ลำปาง(๒๕ แห่ง)
๑. วัดพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
๒. วัดพระบาทเมืองมาย ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
๓. เขาส่องกระจกดอยแก้ว อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

๓. พระพุทธบาทคู่ดอยนางแตนวัดดอยน้อย ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
๔. วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
๕. วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง(ภายในวัด)
๖. รอยพระพุทธบาทบริเวณข้างนอกหน้า วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
๖. วัดสบลืน (ดอยธิ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
๗. วัดพระพุทธบาทวังตวง ต.พระพุทธบาท อ.แม่พริก จ.ลำปาง

๘. พระพุทธบาทร่มโพธิ์หลวง บ.แม่เชียงรายรุ่ง ต.แม่พริก จ.ลำปาง
๙. พระพุทธหัตถ์คู่, พระพุทธบาทนาเกลือ ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
๑๐. รอยพระพุทธบาท วัดป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
๑๑. วัดพระพุทธบาทแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง (ข้างบ่อน้ำ)

๑๒. พระพุทธบาทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง(อยู่บนดอย)
๑๓. พระพุทธหัตถ์ผาต๊ะ บ.นาเบี้ย ต. นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
๑๔. พระพุทธบาทวัวหล้า ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
๑๕. พระพุทธบาทปางอ้า บ.แม่แสลม ต.เวียงหมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
๑๖. พระพุทธบาทวังมะนาว วัดพระธาตุปางม่วง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
๑๗. วัดหลุก (ขึ้นไปทางพระธาตุดอยผาปูนห่างจากวัด ๑ ก.ม.) บ.หลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
๑๘. พระพุทธบาทแม่ไทย บ.แม่ไทย ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
๑๙. พระพุทธบาทเกือกแก้วสี่รอยผายักษ์ ดอยพระบาท ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
๒๐. วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง (อ.ไพบูลย์มาสร้าง) บ.ทุ่งทอง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
๒๑. พระพุทธบาท ๔ รอยห้วยรูด เขื่อนกิ่วลม บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
๒๒. วัดพระบาทนารอง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๒๓. พระพุทธบาทแม่หลวง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๒๔. พระพุทธบาทกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
๒๕. พระพุทธบาท ๔ รอย ดอยผาตูบ เมืองก๋อม บ.แม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
***รอยพระพุทธบาทใหม่รอการสำรวจ วัดม่อนดอยน้อย บ้านดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งรอยพระบาทประทับบนหินศิลา เจอ
อยู่บนภูเขา เมื่อปี ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา รอยพระบาทมีอักรษรจารึก คาดว่าน่าจะเป็นรอยพระบาทแรกของไทย เป็นรอยพระบาทครั้ง
ประสูติ วัดดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ลำพูน(๒๙ แห่ง)
๑. วัดดอยกาด บ.ดอยกาด ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
๒. พระพุทธบาทเจ้าหริภุญชัย(ห้วยทรายขาว) บ.ศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน
๓. วัดพระพุทธบาทดอยไซ บ.หนองไซ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
๔. พระพุทธบาทดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
๕. พระพุทธบาทดอยฝาจี บ.ห้วยม้าโกง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
๖. พระพุทธบาทเกือกแก้ว, พระพุทธหัตถ์ผาห้วยน้ำขุ่น อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๗. พระพุทธบาทเกือกแก้วดอยน้ำจาง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๘. พระพุทธบาทเกือกแก้วหนองจอก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๙. พระพุทธบาทรอยยางวี(มี ๘ รอย) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๐. พระพุทธบาทห้วยแม่หาด อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๑. พระพุทธบาทผาเต้า (รอยเท้าพระอานนท์) ม่อนอรหันต์ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน
๑๒. พระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๓. พระพุทธบาทนกแขวก (วังคำ) บ.ห้วยริน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๔. พระพุทธบาทเกือกแก้วผาผึ้ง ต.ผาไต้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๕. พระพุทธบาทดอยถ้ำ บ.แม่กองวะ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๖. พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่(พระพุทธบาท ๓ รอย, พระพุทธหตถ์ ๑ รอย, พระแท่นผาเอียง) บ.ป่าไผ่ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๗. วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๘. ห้วยแม่แข็ง บนเขาหลังวัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
๑๙. ดอยห้วยน้ำขุ่น ใกล้วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
๒๐. พระพุทธบาทผาแตก (บนเขาบ้านปาง) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
๒๑. รอยพระพุทธบาท อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน บ.แม่หาด ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
๒๒. รอยพระพุทธบาท พุทธสถานชัยยะสุขังปางประทีปแท่นดอกไม้ ต. นาทราย อ. ลี้ จ. ลำพูน
๒๓. พระพุทธบาทสามยอด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
๒๔. พุทธบังลังก์ วัดดอยผาแท่น ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
๒๕. วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
๒๖. พระพุทธบาทดอยกวางคำ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
๒๗. พระพุทธบาทห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.แม่ทา จ.ลำพูน
๒๘. พระพุทธบาทกอบแกบ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
๒๙. พระพุทธบาท, รอยประทับนั่งพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ บ.หนองป่าตึง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

อุตรดิตถ์(๖ แห่ง)
๑. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (เป็นที่ประทับนั่ง) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
๒. วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (เป็นที่ประทับยืน) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
๓. วัดพระนอน (เป็นสถานที่ทรงบรรทม) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
๔. พระพุทธบาทเขาราชสีห์ อ.แสนตอ จ.อุตรดิตถ์
๕. ม่อนพระพุทธบาท ๔ รอย บ.นาตารอด ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
๖. วัดเขาดินสุวรรณบาท บ.ม่วงตาล ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

กำแพงเชร(๒ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทคลองลาน หน่วยพิทักษ์ป่าที่ ๓ บ.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
๒. วัดดอยแก้ว บ.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

สุโขทัย(๓ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทเกือกแก้วพุทธอุทยานพระร่วงผดุงธรรม(วัดสิริเขตคีรี) บ.น้ำร้อง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
๒. พระพุทธบาทเขาพระร่วง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาส จ.สุโขทัย
๓. โซกพระร่วง บ.โซกพระร่วง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

พิษณุโลก(๖ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
๒. พระพุทธบาทเขาน้อย สำนักสงฆ์เจริญธรรม บ.เขาน้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
๓. สำนักปฏิบัติธรรมพระเจ้าห้าพระองค์ บ.โปร่งภู ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
๔. วัดไทรย้อย บ.นาลานข้าว ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
๕. พระพุทธบาทบ้านน้ำกุ่ม ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
๖. ถ้ำพระธรรมมาสน์ ต.ชมพู อ.เนินมะปรางค์ จ.พิษณุโลก
๗. พระพุทธบาทไผ่ขอดอน ต.ไผ่ขอดอน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นครสวรรค์(๘ แห่ง)
๑. วัดพระพุทธบาทไพศาลี ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
๒. เขาวิดี บ.ช่องกระพี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
๓. พระพุทธบาทดิน บ.ช่องกระพี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
๔. วัดเขาพระนิกรปทุมรักษ์ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
๕. วัดภูคาจุฬามณี ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
๖. วัดถ้ำพรสวรรค์ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
๗. พระพุทธบาทเขากะลา ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
๘. พระพุทธบาท, พุทธบัลลังก์ วัดเขาเจริญธรรม(วัดเขาแดง) ต.ห้วยน้ำหอม กิ่ง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

เพชรบูรณ์(๖ แห่ง)
๑. พระพุทธบาทวัดถ้ำผาทอง บ.ผาทอง ต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
๒. พระพุทธบาทเกือกแก้วเขาเหล็ก บ.เขาเหล็ก ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
๓. วัดป่ารัตนเจดีย์ บ.ลำวังหิน ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๔. พระพุทธบาทคู่ วัดถ้ำสมบัติ บ.น้ำหลุม ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
๕. สำนักสงฆ์ดงพระฤๅษี ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
๖. พระพุทธบาท ๔ รอย บนเขาพนมฉัตร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กลับหน้าแรก