รอยพระบาทประเทศลาว

รวบรวมได้ ๑๘ แห่งดังนี้

๑. วัดโพนพะเนา เมืองเวียงจันทร์ ลาว
๒. พระพุทธบาทโพนสวรรค์ เมืองเวียงจันทร์ ลาว
๓. พระพุทธบาทโพนฆ้อง เมืองโพราคม ลาว
๔. พระพุทธบาทเอวขัน บ.นาคา เมืองโพราคม ลาว
๕. พระพุทธบาทนายางเก่า วัดป่าสวรรค์ภูเขาควายพระพุทธบาท เมืองเวียงจันทร์ ลาว
๖. พระพุทธบาทใต้ ตรงข้ามดอยนันทกังฮี เมืองหลวงพระบาง ลาว
๗. พระพุทธบาทเหนือ วัดสีพระบาท เมืองหลวงพระบาง ลาว
๘. พระพุทธบาทใกล้ถ้ำติ่ง บ.ท่าม่วง เมืองหลวงพระบาง ลาว
๙. พระพุทธบาทวัดป่าถ้ำฤาษี บ.บึงทะเล แขวงสุวรรณเขต ลาว
๑๐. วัดสีพระบาท บ.พระบาท อ.ปากแซ แขวงจำปาศักดิ์ ลาว
๑๑. ลานสินไส้ อ.ปากแซ แขวงจำปาสักดิ์ ลาว
๑๒. ภูพระบาท วัดพู อ.จำปาศักดิ์ แขวงจำปาศักดิ์ ลาว
๑๓. พระพุทธบาทบ้านสุละ(รอยเกิบ) แขวงจำปาศักดิ์ ลาว
๑๔. ถ้ำปาเจ้าก้อ บ.งิ้ว แขวงจำปาศักดิ์ ลาว
๑๕. พระพุทธบาทโพนฉัน เมืองท่าพระบาท แขวงบริคำไซ ลาว
๑๖. พระพุทธบาทเมืองกาง (น้ำยู้) (ตรงข้าม อ.เชียงของ)
๑๗. พระพุทธบาทเมืองมอม (พุทธบัลลังก์) บ.มอม เมืองสิงห์ แขวงน้ำทา ลาว
๑๘. พระพุทธบาทบ้านลองยา (ร่องยา) บ.ลองยา เมืองชัย แขวงอุดมชัย ลาว

กลับหน้าแรก