เจตนาของผู้จัดทำในส่วนของลูกศิษย์บันทึกนี้ มิ่ได้ต้องการให้สมาชิกไปศรัทธาท่านใดท่านหนึ่งที่บันทึกไว้ในเล่มนี้
แต่ต้องการให้สมาชิกได้ทราบถึงเรื่องราว ความประทับใจและประสบการณ์ต่างๆ ฯลฯ ของศิษย์รุ่นเก่าๆ ที่มีต่อ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ เพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้รับรู้ และเพื่อ
เพิ่มกำลังใจให้มีความเชื่อมั่นและความมั่นคงต่อพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานและวัดท่าซุงมากยิ่งขึ้น

***สามารถคลิกอ่านได้เฉพาะเล่ม ๑ และเล่ม ๕ ส่วนที่เหลือกำลังทยอยพิมพ์***

 


VISITER